ZMIANY PLANU LEKCJI

Od 6 stycznia następują zmiany
w planach lekcji
lub tylko numerach sal
dla następujących klas:

Ia, Ib

IVa, Va, Vc, VIa, VIc

VIb – tylko numer sali.

Proszę sprawdzić w dzienniku elektronicznym.

Do zobaczenia we wtorek 7 stycznia 🙂

PASOWANIE UCZNIÓW

Dzień 8 października dla uczniów klas pierwszych był wyjątkowy. Tego dnia, w obecności swoich rodziców, wychowawców, wicedyrektora i dyrektora szkoły złożyli ślubowanie i zostali pasowani na uczniów. Podczas uroczystości pierwszaki popisywali się recytacją wierszy i śpiewem okolicznościowych piosenek. Na zakończenie uczniowie otrzymali legitymacje szkolne i okolicznościowe zawieszki odblaskowe. Gratulujemy pierwszakom. Są od tej chwili prawdziwymi uczniami. Życzymy by w codziennym szkolnym życiu udawało im się dotrzymywać złożonych obietnic.

ZDJĘCIA

KONKURS HISTORYCZNY

Zapraszamy uczniów do rejestracji i uczestnictwa w konkursie historycznym. Koordynatorem konkursu na terenie naszej placówki jest pani Barbara Wryłka.

LINK

LOGOWANIE DO EDZIENNIKA

Informujemy, że aplikacja na komórki LIBRUS umożliwia bezpłatne zapoznawanie się z aktualnym planem lekcji, ocenami, nieobecnościami, uwagami i ogłoszeniami. Wiadomości są niestety w wersji płatnej (25 zł / rok płatne w sklepie z apkami). Wszystkie funkcjonalności są zawsze dostępne za darmo przez przeglądarkę, także w telefonie. Poniżej instrukcja obrazkowa (chrome). Dla łatwiejszego dostępu można dodać sobie skrót na ekran główny komórki:

Dla ułatwienia logowania można ustawić sobie własną nazwę zamiast cyferek:

 

PLAN LEKCJI

Plany ogólne zostały zaktualizowanie (link po prawej stronie w menu) – przypominamy, że najbardziej aktualne plany łącznie z indywidualnym podziałem na grupy są dostępne na edzienniku.