PASOWANIE UCZNIÓW

Dzień 8 października dla uczniów klas pierwszych był wyjątkowy. Tego dnia, w obecności swoich rodziców, wychowawców, wicedyrektora i dyrektora szkoły złożyli ślubowanie i zostali pasowani na uczniów. Podczas uroczystości pierwszaki popisywali się recytacją wierszy i śpiewem okolicznościowych piosenek. Na zakończenie uczniowie otrzymali legitymacje szkolne i okolicznościowe zawieszki odblaskowe. Gratulujemy pierwszakom. Są od tej chwili prawdziwymi uczniami. Życzymy by w codziennym szkolnym życiu udawało im się dotrzymywać złożonych obietnic.

ZDJĘCIA

KONKURS HISTORYCZNY

Zapraszamy uczniów do rejestracji i uczestnictwa w konkursie historycznym. Koordynatorem konkursu na terenie naszej placówki jest pani Barbara Wryłka.

LINK

LOGOWANIE DO EDZIENNIKA

Informujemy, że aplikacja na komórki LIBRUS umożliwia bezpłatne zapoznawanie się z aktualnym planem lekcji, ocenami, nieobecnościami, uwagami i ogłoszeniami. Wiadomości są niestety w wersji płatnej (25 zł / rok płatne w sklepie z apkami). Wszystkie funkcjonalności są zawsze dostępne za darmo przez przeglądarkę, także w telefonie. Poniżej instrukcja obrazkowa (chrome). Dla łatwiejszego dostępu można dodać sobie skrót na ekran główny komórki:

Dla ułatwienia logowania można ustawić sobie własną nazwę zamiast cyferek:

 

Nadchodzące w najbliższym tygodniu zebrania rodziców z wychowawcami (środa 18.09.2019) mogą być okazją do zapoznania się z odnowionymi pomieszczeniami w naszej szkole. Okres wakacyjny był dla nas bardzo pracowity. Odnowione zostały dwie pracownie komputerowe. SP9 zyskała nowy, bezpieczniejszy dla uczniów i bardziej funkcjonalny układ, a dawna pracownia gimnazjalna – nowe, wydajne komputery. Sala 4S oraz 11N zyskały nowoczesne, duże monitory dotykowe połączone z laptopami, które pomogą w skuteczniejszym przekazywaniu wiedzy oraz uatrakcyjnią tok lekcji. W miejsce dwóch, osobnych pokojów nauczycielskich (SP i G) powstał jeden w miejscu dawnej sali historycznej gimnazjum (6S).

BH

link do galerii zdjęć

PLAN LEKCJI

Plany ogólne zostały zaktualizowanie (link po prawej stronie w menu) – przypominamy, że najbardziej aktualne plany łącznie z indywidualnym podziałem na grupy są dostępne na edzienniku.