PASOWANIE UCZNIÓW

Dzień 8 października dla uczniów klas pierwszych był wyjątkowy. Tego dnia, w obecności swoich rodziców, wychowawców, wicedyrektora i dyrektora szkoły złożyli ślubowanie i zostali pasowani na uczniów. Podczas uroczystości pierwszaki popisywali się recytacją wierszy i śpiewem okolicznościowych piosenek. Na zakończenie uczniowie otrzymali legitymacje szkolne i okolicznościowe zawieszki odblaskowe. Gratulujemy pierwszakom. Są od tej chwili prawdziwymi uczniami. Życzymy by w codziennym szkolnym życiu udawało im się dotrzymywać złożonych obietnic.

ZDJĘCIA

pasowanie uczniów

KONKURS HISTORYCZNY

Zapraszamy uczniów do rejestracji i uczestnictwa w konkursie historycznym. Koordynatorem konkursu na terenie naszej placówki jest pani Barbara Wryłka.

LINK

konkurs historyczny