COVID-19

Zgodnie z komunikatem MEN zajęcia w szkole zostają zawieszone do 24 maja 2020. W tym czas będzie kontynuowane nauczanie zdalne na dotychczasowych zasadach.