COVID19

Szanowni Państwo,
zgodnie z zapowiedzią MEN od poniedziałku, 25 maja 2020 r., w szkołach przywracane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla klas 1-3, rewalidacja i konsultacje. Rodzice są zobowiązani do zapoznania się z procedurą bezpieczeństwa stosowaną w szkole umieszczoną na stronie internetowej szkoły (zakładka DOKUMENTY SZKOLNE). Prosimy także regularnie sprawdzać wiadomości oraz ogłoszenia w dzienniku elektronicznym.

dyrektor szkoły: Mariola Pawelska

KONSULTACJE DLA KLAS ÓSMYCH

Od 25 maja uzupełniamy konsultacje online o możliwość spotkań konsultacyjnych dla klas ósmych na terenie szkoły zgodnie z harmonogramem: