OKAŻ SERCE

Zakończyliśmy świąteczną akcję charytatywną „Okaż serce!”. Obdarowaliśmy paczkami z żywnością 15 osób starszych i samotnych. Akcję wsparło 129 uczniów naszej szkoły przy udziale 15 wolontariuszy. Największym zaangażowaniem wykazali się uczniowie z klas 1b oraz klasy 5b. Dziękujemy wszystkim za wszelką pomoc, wsparcie i przede wszystkim okazane serce. Opiekę nad uczniami sprawowały panie Agnieszka Masalon oraz Maria Mazurkiewicz.