Pierwszy dzień wiosny

Barwnym przemarszem ze szkoły przez centrum Śliwic powitali wiosnę uczniowie Szkoły Podstawowej w Śliwicach. Pochód składał się z dwóch elementów: klasy I-IV i V-VIII i III gimnazjum. Uczniowie nieśli ze sobą przygotowane plakaty, poświęcone tematyce przewodniej: „Szanuj zdrowie jakie masz, bo o różne bzdury dbasz…” W GOK-u uczniowie stanowili audytorium barwnego programu artystycznego przygotowanego przez klasy II i VII pod opieką pań Emilii Czapskiej, Lucyny Czapskiej I Ewy Rydzkowskiej-Kołaczyńskiej oraz pana Michała Kraińskiego. Nad oprawą techniczną czuwał tradycyjnie pan Tomasz Warczak. Program poświęcony był tematyce zdrowotnej i w bajkowym klimacie wprowadzał uczniów w świat profilaktyki. Po przedstawieniu uczniowie wysłuchali pogadanki pani Magdaleny Lipkowskiej, która zaprezentowała im prezentację na temat zdrowego odżywiania i zdrowego trybu życia. Następnie przewodniczący wylosowali przepisy na sałatki, które miały zostać wykonane na najbliższej godzinie wychowawczej. Następnie głos zabrała pani Dyrektor Mariola Pawelska ogłaszając zebranej społeczności szkolnej informację o sukcesie oraz gratulując uczennicy klasy 8B, Marcie Hulisz, która została laureatką kuratoryjnego konkursu z informatyki.

Wiosenne spotkanie w GOK’u tradycyjnie było także okazją do nagrodzenia uczniów biorących udział w lokalnych konkursach związanych z informatyką. W konkursie związanym z Dniem Bezpiecznego Internetu dyplomy i nagrody zdobyły:
– Wiktoria Narloch (III gimn)
– Zuzanna Chabowska (1 sp)
– Nina Szamocka (3 sp)
– Maja Mechlińska (3 sp)
– Kornelia Kloskowska (4 sp).

W związku z rozstrzygnięciem turnieju FIFA oraz FORTNITE nagrodzeni zostali:

FORTNITE:
1. Igor Raciborski
2. Paweł Lipkowski
3. Jakub Wróblewski
FIFA:
1. Jakub Wróblewski
2. Radosław Gierwatowski
3. Julian Lipkowski
Na zakończenie cała sala zachęcona przez pana Bartosza Hulisza podsumowującego konkursy odśpiewała gromkie „STO LAT” dla Jakuba Wróblewskiego, który tego dnia obchodził swoje urodziny. foto: Iwona Rak, Michał Kraiński, Dorian Ehlert, Bartosz Hulisz tekst: Joanna Januszewska, Bartosz Hulisz

ZDJĘCIA