Laureat wojewódzki

28 marca 2019 roku w Auditorium Novum Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy odbyła się uroczysta gala laureatów konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów organizowanych w roku szkolnym 2018/2019. Podczas gali dyplomy dla laureatów, pamiątkowe statuetki oraz dyplomy dla opiekunów wręczał kujawsko-pomorski kurator oświaty Marek Gralik, a nagrodzoną laureatką wojewódzkiego konkursu z informatyki została Marta Hulisz z klasy VIIIB (Szkoła Podstawowa im. ks. Erharda Staniszewskiego w Śliwicach). Okolicznościowy list gratulacyjny został także przekazany na ręce nauczyciela prowadzącego – Bartosza Hulisza.

W konkursie na niższych etapach brali udział także uczniowie szkoły podstawowej: Szymon Gwizdała, Jakub Zieliński i Fabian Zwoliński oraz uczniowie klasy III gimnazjum: Dominik Myk i Piotr Pankau. Tym razem laur zwycięstwa spoczął w programistycznych, kobiecych dłoniach Marty Hulisz, która tym samym wywalczyła prawo przyjęcia w pierwszej kolejności do dowolnie wybranej szkoły ponadpodstawowej. Serdecznie gratulujemy!

zdjęcia