Makieta przygotowana w ramach projektu przez Martynę Thoms z klasy 8b, SP ŚLIWICE

projekt