MATERIAŁY DO PRACY SAMODZIELNEJ

Wykłady online dla klas ósmych na yt:
https://www.youtube.com/channel/UCXkeiZ2i3F_LeVnvjj4a07Q

Materiały egzaminacyjne z zeszłego roku:
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/2019-2

Zdalne lekcje:
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje

Lektury:
https://lektury.gov.pl/

Materiały od CKE do egzaminu ósmoklasisty:
https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/

Proszę obserwować wiadomości i ogłoszenia na edzienniku.