Makieta przygotowana w ramach projektu przez Martynę Thoms z klasy 8b, SP ŚLIWICE

projekt

ZAKOŃCZENIE ROKU 2018/19 KLAS 1-7

O godzinie 9.00 na sali gimnastycznej zabrzmiał tradycyjny ostatni dzwonek przed zakończeniem roku szkolnego 2018/2019 w Szkole Podstawowej w Śliwicach. Po hymnie zebranych uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi oraz rodziców powitała pani dyrektor, Mariola Pawelska. W swoim przemówieniu dokonała analizy i syntezy minionego roku, przypominając, że jest to ostatni rok funkcjonowania gimnazjum w strukturach szkoły podstawowej i pierwszy rok ukończenia szkoły przez ósmoklasistów, a następnie podziękowała wszystkim za współpracę. W towarzystwie pani vice dyrektor Ewy Orlikowskiej oraz reprezentującej Radę Rodziców pani Joanny Banach wręczyła świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe uczniom, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu. Pani Joanna Banach podziękowała również paniom, które przechodzą w tym roku na emeryturę, pani Danucie Muzioł i Elżbiecie Wilkowskiej, wręczając im bukiety kwiatów. W tle zabrzmiało gromkie „Sto lat”, odśpiewane przez zebranych. Zakończenie zamknął muzyczną frazą hymn szkoły. Następnie uczniowie udali się do klas, gdzie otrzymali od wychowawców świadectwa. Dla klas I-VII rozpoczęły się upragnione wakacje… tekst: JJ foto: BH

GALERIA

Mam talent 2019 klas I – III

O godzinie 9.00 w dniu 29 maja rozpoczęliśmy drugą edycję przeglądu „Mam talent”, który zorganizowała i przeprowadziła pani Marzena Pióro.
Od strony technicznej opiekę sprawował pan Roman Mechliński.
Uczniowie z klas I, II i III prezentowali swoje talenty.
W przeglądzie uczestniczyło 45 dzieci w 24 występach.
Gościem naszego spotkania był Paweł Dejnowski z klasy V, który zagrał na keyboardzie utwór, który skomponował Jean Michel Jarre- Rendez – Vous IV z improwizacjami.
Dzieci wykazały się różnorodnością zainteresowań i ogromną pomysłowością, która wszystkich zdziwiła i zachwyciła!