PLAN LEKCJI

Plany ogólne zostały zaktualizowanie (link po prawej stronie w menu) – przypominamy, że najbardziej aktualne plany łącznie z indywidualnym podziałem na grupy są dostępne na edzienniku.

ZAKOŃCZENIE ROKU 2018/19 KLAS 1-7

O godzinie 9.00 na sali gimnastycznej zabrzmiał tradycyjny ostatni dzwonek przed zakończeniem roku szkolnego 2018/2019 w Szkole Podstawowej w Śliwicach. Po hymnie zebranych uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi oraz rodziców powitała pani dyrektor, Mariola Pawelska. W swoim przemówieniu dokonała analizy i syntezy minionego roku, przypominając, że jest to ostatni rok funkcjonowania gimnazjum w strukturach szkoły podstawowej i pierwszy rok ukończenia szkoły przez ósmoklasistów, a następnie podziękowała wszystkim za współpracę. W towarzystwie pani vice dyrektor Ewy Orlikowskiej oraz reprezentującej Radę Rodziców pani Joanny Banach wręczyła świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe uczniom, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu. Pani Joanna Banach podziękowała również paniom, które przechodzą w tym roku na emeryturę, pani Danucie Muzioł i Elżbiecie Wilkowskiej, wręczając im bukiety kwiatów. W tle zabrzmiało gromkie „Sto lat”, odśpiewane przez zebranych. Zakończenie zamknął muzyczną frazą hymn szkoły. Następnie uczniowie udali się do klas, gdzie otrzymali od wychowawców świadectwa. Dla klas I-VII rozpoczęły się upragnione wakacje… tekst: JJ foto: BH

GALERIA

Laureat wojewódzki

28 marca 2019 roku w Auditorium Novum Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy odbyła się uroczysta gala laureatów konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów organizowanych w roku szkolnym 2018/2019. Podczas gali dyplomy dla laureatów, pamiątkowe statuetki oraz dyplomy dla opiekunów wręczał kujawsko-pomorski kurator oświaty Marek Gralik, a nagrodzoną laureatką wojewódzkiego konkursu z informatyki została Marta Hulisz z klasy VIIIB (Szkoła Podstawowa im. ks. Erharda Staniszewskiego w Śliwicach). Okolicznościowy list gratulacyjny został także przekazany na ręce nauczyciela prowadzącego – Bartosza Hulisza.

W konkursie na niższych etapach brali udział także uczniowie szkoły podstawowej: Szymon Gwizdała, Jakub Zieliński i Fabian Zwoliński oraz uczniowie klasy III gimnazjum: Dominik Myk i Piotr Pankau. Tym razem laur zwycięstwa spoczął w programistycznych, kobiecych dłoniach Marty Hulisz, która tym samym wywalczyła prawo przyjęcia w pierwszej kolejności do dowolnie wybranej szkoły ponadpodstawowej. Serdecznie gratulujemy!

zdjęcia

Pierwszy dzień wiosny

Barwnym przemarszem ze szkoły przez centrum Śliwic powitali wiosnę uczniowie Szkoły Podstawowej w Śliwicach. Pochód składał się z dwóch elementów: klasy I-IV i V-VIII i III gimnazjum. Uczniowie nieśli ze sobą przygotowane plakaty, poświęcone tematyce przewodniej: „Szanuj zdrowie jakie masz, bo o różne bzdury dbasz…” W GOK-u uczniowie stanowili audytorium barwnego programu artystycznego przygotowanego przez klasy II i VII pod opieką pań Emilii Czapskiej, Lucyny Czapskiej I Ewy Rydzkowskiej-Kołaczyńskiej oraz pana Michała Kraińskiego. Nad oprawą techniczną czuwał tradycyjnie pan Tomasz Warczak. Program poświęcony był tematyce zdrowotnej i w bajkowym klimacie wprowadzał uczniów w świat profilaktyki. Po przedstawieniu uczniowie wysłuchali pogadanki pani Magdaleny Lipkowskiej, która zaprezentowała im prezentację na temat zdrowego odżywiania i zdrowego trybu życia. Następnie przewodniczący wylosowali przepisy na sałatki, które miały zostać wykonane na najbliższej godzinie wychowawczej. Następnie głos zabrała pani Dyrektor Mariola Pawelska ogłaszając zebranej społeczności szkolnej informację o sukcesie oraz gratulując uczennicy klasy 8B, Marcie Hulisz, która została laureatką kuratoryjnego konkursu z informatyki.

Wiosenne spotkanie w GOK’u tradycyjnie było także okazją do nagrodzenia uczniów biorących udział w lokalnych konkursach związanych z informatyką. W konkursie związanym z Dniem Bezpiecznego Internetu dyplomy i nagrody zdobyły:
– Wiktoria Narloch (III gimn)
– Zuzanna Chabowska (1 sp)
– Nina Szamocka (3 sp)
– Maja Mechlińska (3 sp)
– Kornelia Kloskowska (4 sp).

W związku z rozstrzygnięciem turnieju FIFA oraz FORTNITE nagrodzeni zostali:

FORTNITE:
1. Igor Raciborski
2. Paweł Lipkowski
3. Jakub Wróblewski
FIFA:
1. Jakub Wróblewski
2. Radosław Gierwatowski
3. Julian Lipkowski
Na zakończenie cała sala zachęcona przez pana Bartosza Hulisza podsumowującego konkursy odśpiewała gromkie „STO LAT” dla Jakuba Wróblewskiego, który tego dnia obchodził swoje urodziny. foto: Iwona Rak, Michał Kraiński, Dorian Ehlert, Bartosz Hulisz tekst: Joanna Januszewska, Bartosz Hulisz

ZDJĘCIA