KONKURS HISTORYCZNY

Zapraszamy uczniów do rejestracji i uczestnictwa w konkursie historycznym. Koordynatorem konkursu na terenie naszej placówki jest pani Barbara Wryłka.

LINK

konkurs historyczny

LOGOWANIE DO EDZIENNIKA

Informujemy, że aplikacja na komórki LIBRUS umożliwia bezpłatne zapoznawanie się z aktualnym planem lekcji, ocenami, nieobecnościami, uwagami i ogłoszeniami. Wiadomości są niestety w wersji płatnej (25 zł / rok płatne w sklepie z apkami). Wszystkie funkcjonalności są zawsze dostępne za darmo przez przeglądarkę, także w telefonie. Poniżej instrukcja obrazkowa (chrome). Dla łatwiejszego dostępu można dodać sobie skrót na ekran główny komórki:

logowanie do edziennika logowanie do edziennika

Dla ułatwienia logowania można ustawić sobie własną nazwę zamiast cyferek:

logowanie do edziennika

 

PLAN LEKCJI

Plany ogólne zostały zaktualizowanie (link po prawej stronie w menu) – przypominamy, że najbardziej aktualne plany łącznie z indywidualnym podziałem na grupy są dostępne na edzienniku.

ZAKOŃCZENIE ROKU 2018/19 KLAS 1-7

O godzinie 9.00 na sali gimnastycznej zabrzmiał tradycyjny ostatni dzwonek przed zakończeniem roku szkolnego 2018/2019 w Szkole Podstawowej w Śliwicach. Po hymnie zebranych uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi oraz rodziców powitała pani dyrektor, Mariola Pawelska. W swoim przemówieniu dokonała analizy i syntezy minionego roku, przypominając, że jest to ostatni rok funkcjonowania gimnazjum w strukturach szkoły podstawowej i pierwszy rok ukończenia szkoły przez ósmoklasistów, a następnie podziękowała wszystkim za współpracę. W towarzystwie pani vice dyrektor Ewy Orlikowskiej oraz reprezentującej Radę Rodziców pani Joanny Banach wręczyła świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe uczniom, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu. Pani Joanna Banach podziękowała również paniom, które przechodzą w tym roku na emeryturę, pani Danucie Muzioł i Elżbiecie Wilkowskiej, wręczając im bukiety kwiatów. W tle zabrzmiało gromkie „Sto lat”, odśpiewane przez zebranych. Zakończenie zamknął muzyczną frazą hymn szkoły. Następnie uczniowie udali się do klas, gdzie otrzymali od wychowawców świadectwa. Dla klas I-VII rozpoczęły się upragnione wakacje… tekst: JJ foto: BH

GALERIA